BIP

Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku
ul. Partyzantów Kociewskich 51
83-221 Osiek

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Główczewska

Sekretariat
tel. (58) 582 12 60

Księgowość
tel./fax (58) 582 12 53

e-mail: zsp.osiek@wp.pl


"Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"
Podsumowanie realizacji projektu:

"Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"
sprawozdanie z realizacji projektu

"Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"
Na terenie naszej szkoły realizowany jest projekt

„Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji”


Program współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPPM.03.02.01-22-0019/15

Projekt współfinansowany z Europejskiego Fundusze Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Harmonogram tygodniowy: