BIP

Nasz profil na Facebook'u

Platforma edukacyjna


Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku
ul. Partyzantów Kociewskich 51
83-221 Osiek

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Główczewska

Sekretariat
tel. (58) 582 12 60

Księgowość
tel./fax (58) 582 12 53

e-mail: zsp.osiek@wp.pl


ProjektyProjekty realizowane w szkole należą do rodzaju zadań rozciągłych, czyli realizowanych przez dłuższy czas, nawet przez cały rok szkolny. Zadania tego rodzaju stosuje się w celu nauczenia uczniów określonych, ważnych w życiu umiejętności, w szczególności planowania i organizowania własnej pracy oraz oceniania jej rezultatów. W warunkach szkoły masowej, w której uczniowie pracują pod kierunkiem nauczycieli, a ich uczenie się polega najczęściej na wykonywaniu zadań stawianych przez nauczyciela. A więc projekty mają ważne znaczenie. Umożliwiają one zdobycie przez ucznia samodzielności organizacyjnej, nauczenie się stawiania zadań sobie samemu i wybierania zadań, które z punktu widzenia ucznia są wartościowe, warte włożonego w nie wysiłku.
Nauka gospodarowania czasem, zarządzania czasem i innymi zasobami własnymi przez ucznia to inne istotne wartości. We współczesnym świecie zdobycie takich umiejętności jest przygotowaniem ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie.


Projekty realizowane w naszej szkole finansowane są przez