BIP

Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku
ul. Partyzantów Kociewskich 51
83-221 Osiek

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Główczewska

Sekretariat
tel. (58) 582 12 60

Księgowość
tel./fax (58) 582 12 53

e-mail: zsp.osiek@wp.pl


Za rękę z Einsteinem


Projekt „Za rękę z Einsteinem – edycja II” jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Projekt skierowany jest również do nauczycieli i szkół co stanowi integralną całość, gwarantującą powodzenie realizacji założeń projektu. Jest ponadregionalną, rozszerzoną kontynuacją prowadzonego w latach 2007-2008 przez Politechnikę Gdańską projektu „Za rękę z Einsteinem”, który był realizowany w gimnazjach wiejskich województwa pomorskiego.Obecnie projekt realizowany jest w trzech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: Politechnika Gdańska jako lider projektu oraz partnerzy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ponadto jako partner projektu bierze udział firma Betacom S. A. w Warszawie.