BIP

Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku
ul. Partyzantów Kociewskich 51
83-221 Osiek

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Główczewska

Sekretariat
tel. (58) 582 12 60

Księgowość
tel./fax (58) 582 12 53

e-mail: zsp.osiek@wp.pl


"Nasze jezioro - nasza sprawa"
sprawozdanie z realizacji projektu (02.10.2015r.)

"Nasze jezioro - nasza sprawa" (2011 rok)
W trakcie realizacji projektu – "Nasze jezioro – nasza sprawa" dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Gdańsku, uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Osieku wraz z nauczycielami – opiekunami projektu, podjęli szereg zadań (dzięki zakupionemu sprzętowi ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku), które miały na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemu Jeziora Kałębie oraz wykonali szereg badań określających wybrane parametry wody, określili skład flory i fauny występującej w jeziorze jak i wokół jeziora – na ile było to możliwe. Uczniowie podejmowali również liczne przedsięwzięcia proekologiczne dotyczące poprawienia jakości wody i terenu wokół jeziora oraz zachęcali do wypoczynku nad Kałębiem.
Do realizacji projektu przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Osieku wraz z 3 opiekunami (nauczycielami: chemii, biologii i geografii), w sumie 35 osób. Pierwszym zadaniem było przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej jeziora Kałębie oraz jego brzegów. Uczniowie w marcu przystąpili do badania czystości plaż leżących wokół jeziora oraz terenów do niego przyległych. W trakcie oględzin tych miejsc uczniowie odkryli kilka nielegalnych wysypisk śmieci oraz jedno miejsce z wpuszczoną do jeziora rurą od jednego z zabudowań w Osieku. Wszystkie te miejsca były następnie w kwietniu zinwentaryzowane ponownie a nielegalne wysypiska śmieci usunięte, co stanowiło drugie zadanie projektu.


Poinformowaliśmy również Urząd Gminy w Osieku o zaistniałej sytuacji odprowadzania nieczystości do jeziora. Podczas ponownej inwentaryzacji uczniowie dokonali analizy chemicznej stanu wody jak również składu flory i fauny jeziora i terenów przyległych. W tym celu uczniowie zostali podzieleni na grupy: jedna z nich określała skład flory, druga skład fauny, trzecia grupa odpowiadała za usuwanie nielegalnych wysypisk, czwarta zaś pobrała próbki z kilku miejsc jeziora (przybrzeżnych) i w pracowni określała parametry wody. Wszystkie badania zostały przez uczniów przeprowadzone dwukrotnie a następnie wyniki badań opracowane i pozostawione do porównania z kolejnymi badaniami w kolejnym miesiącu.


W maju przystąpiliśmy do kolejnego etapu projektu w trakcie którego szukaliśmyi nanosiliśmy na nasze mapy punkty sporne oraz, ewentualne, kolejne nielegalne wysypiska śmieci. Uczniowie w grupach obeszli teren wokół jeziora i uzupełnili mapy.
W tym samym miesiącu po raz kolejny uczniowie zbadali parametry wody jeziora oraz zebrali materiały do broszurki informacyjnej dla mieszkańców, co stanowiło czwarty element projektu. Przed wydaniem broszurki informacyjnej uczniowie skonsultowali się z opiekunami projektu a koordynator wysłał projekt ulotki do WFOŚiGW w Gdańsku.


Uczniowie porównali również wyniki swoich badań przeprowadzonych podczas analizy wybranych parametrów wody i opracowali rezultaty w formie prezentacji multimedialnej. W trakcie analizy wody uczniowie określali:
•twardość wody (0.6 x 300 = 180 mg/l CaCO₃) Woda ta jest TWARDA.
•zasadowość/kwasowość wody (Ilość CaCO₃ (mg/l): 0.6 x 300 = 180 mg/l CaCO₃ - Woda jest ZASADOWA
•zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie (zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie (mg/l): 0.8 x 10 = 8 mg/l O₂ )
•poziom dwutlenku węgla (Zawartość CO₂: 0 mg/l )

Oprócz tego uczniowie zgromadzili dokumentację fotograficzną i przygotowali na seminarium podsumowujące prezentacje multimedialne, które zostały zaprezentowane 1 czerwca na spotkaniu z mieszańcami naszej gminy (impreza ekologiczna), które było ostatnim elementem naszego działania w ramach projektu.
Impreza ekologiczna przygotowana przez uczniów naszego gimnazjum składała się z dwóch części: z seminarium, które odbyło się w budynku naszej szkoły oraz pikniku nad jeziorem Kałębie. Mieszkańcy naszej gminy zostali zaproszeni na nią poprzez plakaty, które zostały wywieszone w newralgicznych miejscach naszej gminy oraz za pośrednictwem zaproszeń. Zaproszenia imienne otrzymali m.in. pani wójt Stanisława Kurowska, pani sekretarz gminy Irena Patan, przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Kłos, przewodnicząca Rady Rodziców p. Lucyna Kosecka oraz oczywiście dzierżawca naszego jeziora p. Wanda Kasprowicz.
Swoją obecnością na seminarium, prowadzonym w całości przez uczniów klas trzecich gimnazjum, zaszczycili nas rodzice uczniów naszego gimnazjum, kilku mieszkańców gminy oraz część zaproszonych imiennie gości i oczywiście uczniowie naszego gimnazjum. Gości i uczniów było tak wielu, że musieliśmy podzielić naszych słuchaczy na dwie grupy. Podczas prezentacji, przy napojach i słodyczach przypomnieliśmy podstawowe informacje dotyczące jeziora, przedstawiliśmy wyniki naszych badań i rozdawaliśmy wcześniej przygotowane ulotki, które cieszyły się wielkim powodzeniem.


Następnie zaprosiliśmy wszystkich uczestników seminarium na imprezę plenerową na główną plażę Kałębia w Osieku. W trakcie spotkania na łonie natury zachęcaliśmy mieszkańców i napotkanych turystów do wypoczynku nad naszym jeziorem. Wielu z naszych plenerowych gości nie wiedziało o przeróżnych atrakcjach, które czekają na nich nad naszym jeziorem oraz, że w rzeczywistości, nasze jezioro nie należy wcale do tych mocno zanieczyszczonych. Przy grillowanych kiełbaskach, schłodzonych napojach rozdawaliśmy broszurki reklamujące nasze jezioro, wręczyliśmy wszystkim zaangażowanym uczniom nagrody rzeczowe a dla najbardziej zasłużonych nagrody specjalne.

koordynator: Jolanta Główczewska