BIP

Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku
ul. Partyzantów Kociewskich 51
83-221 Osiek

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Główczewska

Sekretariat
tel. (58) 582 12 60

Księgowość
tel./fax (58) 582 12 53

e-mail: zsp.osiek@wp.pl


"Jeden grosz znaczy niewiele,
ale Góra Grosza jest największa na świecie".W tym roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własna rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka.

I chociaż: "Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy naszej pomocy potrzebują" zebraliśmy razem: 301 złotych i 3 grosze.

W tym celu:
  • codziennie od 25 listopada do 6 grudnia zbieraliśmy monety w klasach.
  • Zorganizowaliśmy loterię fantową, podczas której sprzedawaliśmy zebrane wcześniej zabawki, książki, ozdoby itp.
  • Policzyliśmy zebrane pieniądze, zapakowaliśmy paczkę , napisaliśmy protokół zbiórki, a zebrane monety przekazaliśmy Towarzystwu Nasz Dom.

Jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się zrobić coś dobrego dla innych.


Samorząd Uczniowski